زمان برگزاری سـومین کنـفرانس بین المللی صـلح پژوهی

 بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، سومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی  در تاریخ 19 آبان ماه 1401 به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

شرایط حضوری متعاقبا اعلام خواهد شد.

در صورتی که تا کنون موفق به ارسال اصل مقاله و یا پرداخت هزینه خود نشده اید، لطفا تا تاریخ 3 شهریور 1401 نسبت به ارسال اصل مقاله و یا پرداخت هزینه اقدام نمایید .

تاریخ مذکور تمدید نخواهد شد.


موفق و سربلند باشید

دبیرخانه کنفرانس