اعضاي كميته علمي کنفرانس

ردیف

نام و نام خانوادگي

سمت در کنفرانس

رزومه

1.         

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری

دبیر علمی

رئیس مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت

2.         

آیت الله دکتر سید علی حسینی

عضو

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

3.         

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی

عضو

امام جمعه بندرعباس

4.         

آیت الله سید محمد واعظ موسوی

عضو

رئیس انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه

5.         

دکتر حجت الله ابراهیمیان

عضو

معاون پژوهش دانشگاه مذاهب

6.         

حجت الاسلام دکتر محسن قنبری

عضو

معاون ارتباطات و بین الملل جامعه المصطفی

7.         

دکتر والنتین ایلیه

عضو

عضو هیئت علمی دانشگاه مسیحی بخارست رومانی

8.         

دکتر محمود نظری

عضو

معاون پژوهش مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت

9.         

دکتر عبدالصمد علی آبادی

عضو

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس

10.     

دکتر علاءالدین ملک اف

عضو

عضو هیئت علمی دانشگاه باکو آذربایجان

11.     

دکتر مایل یعقوب اف

عضو

عضو هیئت علمی دانشگاه باکو آذربایجان

12.     

دکتر توفیق اسداف

عضو

مدیر گروه مطالعات اسلامی دانشگاه مجازی المصطفی (ص)

13.     

حجت الاسلام دکتر ملک افضلی

عضو

رئیس موسسه الحکمه

14.     

حجت الاسلام دکتر رضا اسلامی

عضو

 

15.     

دکتر محمد سوپراجا

عضو

عضو هیئت علمی دانشگاه جاکارتا اندونزی

16.      

دکتر جوزف ایلول

عضو

عضو هیئت علمی دانشگاه مالت

17.     

سرکار خانم دکتر شهیندخت ملاوردی

عضو

معاون سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی

18.     

دکتر علی شیرخانی

عضو

دانشیار دانشگاه آزاد قم و رییس انجمن مطالعات سیاسی

19.     

دکتر محمد قربانپور

عضو

معاون پژوهش موسسه زبان و فرهنگ جامعه المصطفی

20.     

دکتر آندریا لوپز

عضو

عضو هیئت علمی دانشگاه سائوپائولو برزیل

21.     

دکتر ندیم عباس

عضو

استاد جامعه المصطفی در نمایندگی پاکستان

22.     

خانم دکتر فاطمه علوی

عضو

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

23.     

حجت الاسلام والمسلمین دکتر کریم خانمحمدی

عضو

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

24.     

حجت الاسلام والمسلمین سید محمود مرتضوي هشترودی

عضو

رییس مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت و دبیر علمی انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمی

25.     

شیخ محمد علی امینی

عضو

استاد حوزه و دانشگاه و نایب رئیس هیئت فتوای جنوب

26.      

شیخ عبدالرحیم خطیبی

عضو

امام جمعه اهل سنت شهرستان قشم

رئیس شورای روحانیت شهرستان قشم

27.     

حجت الاسلام دکتر جلال عراقی

عضو

 

28.     

دکتر علیرضا نائیج

عضو

 

29.     

دکتر سید کاظم سیدباقری

عضو

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی

30.     

دکتر عبدالوهاب فراتی

عضو

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

31.     

دکتر سید محمد حسین چاوشیان

عضو

مدیر دوره مطالعات زنان دانشگاه مجازی المصطفی (ص)