ثبت نام دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی

 98 کنفرانس صلح پژوهی

تاریخ های مهم کنفرانس:

مهلت ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 1398

مهلت ارسال اصل مقالات: 30 دی 1398

مهلت ثبت نام در کنفرانس: 30 بهمن 1398

تاریخ برگزاری کنفرانس: 10 اسفند 1398


در صورت بروز هرگونه مشکل یا سوال، می توانید با ایمیل دبیرخانه conference@icpcr.com و یا شماره 32890442 25 98 + تماس حاصل فرمایید.


ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید .

Please write a subject for your message.

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

لطفا آدرس ایمیل معتبر وارد نمایید .

ورودی نامعتبر

لطفا عنوان مقاله را وارد نمایید.

لطفا تعداد نویسندگان مقاله را مشخص نمایید.

لطفا فایل چکیده مقاله خود را ارسال نمایید.